Apothecarius ebook Więcej
2017-03-15Piotr Brukiewicz
Nowe adresy mailowe pracowników Śląskiej Izby Aptekarskiej w domenie @slaskaoia.pl

W związku ze zmianami technicznymi w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej adresy mailowe w domenie farmacja.pl pracowników naszej izby przestaną działać z dniem 31 marca 2017 r. Proszę zatem do korespondencji elektronicznej stosować nowe, zgodnie z poniższym opisem:

1.) mgr inż. Lech Wróblewski - kierownik biura, tel. (32) 608 97 67
Prowadzi w szczególności: biuletyn Apothecarius SFF, szkolenia farmaceutów, aktualizacja strony www, współpracę z hurtowniami i firmami farmaceutycznymi, sekretariat Komisji Mediacyjnej SIA, sprawy techniczne.

e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl

2.) Katarzyna Szymała - zastępca kierownika biura, tel. (32) 608 97 61
Prowadzi w szczególności: przyjmowanie dokumentów na opiniowanie kierowników, przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady i Prezydium, korespondencję biura Izby oraz kontakt w sprawach bieżących.

e-mail: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl

3.) mgr Dorota Hapeta - sekretarz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach, tel. (32) 608 97 66
Prowadzi w szczególności: składki, sprawy rzecznika i sądu, sekretariat Komisji Mediacyjnej SIA, szkolenia farmaceutów, odznaczenia oraz kontakt w sprawach bieżących.

e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

4.) mgr Beata Konieczny - tel. (32) 608 67 62
Prowadzi w szczególności: komputerowy rejestr członków i aptek, prawa wykonywania zawodu oraz kontakt w sprawach bieżących.

e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl

5.) mec. Krystian Szulc - radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, tel. (32) 608 97 65
Prowadzi sprawy izby i udziela porad prawnych dla Członków Izby, dotyczących tematyki farmaceutycznej oraz problemów związanych z prowadzeniem aptek. Przyjmuje Członków w czwartki od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku osób umówionych w izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie spotkań.

e-mail: szulc.krystian@slaskaoia.pl

6.) mgr Ewa Kłoda - doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej, tel. (32) 608 97 64
Prowadzi księgi rachunkowe Izby i udziela porad prawno - podatkowych dla Członków Izby, dotyczących tematyki farmaceutycznej oraz problemów związanych z prowadzeniem aptek. Przyjmuje Członków w czwartki od 9.00 do 12.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie spotkań.

e-mail: kloda.ewa@slaskaoia.pl

7.) mgr Krzysztof Mańka - tel. (32) 608 97 58, kom. 668 220 318
Zajmuje się w szczególności organizacją spotkań targowych, szkoleniowych, sportowych i kulturalnych, pozyskiwaniem funduszy na organizację ww. spotkań oraz jest odpowiedzialny za kontakt z firmami i hurtowniami farmaceutycznymi.

e-mail: manka.krzysztof@slaskaoia.pl

Przypominam, że ogólny adres mailowy Śląskiej Izby Aptekarskiej pozostał bez zmian - katowice@oia.pl

Przepraszamy za utrudnienia.


Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet