2015-11-20
Ubezpieczenie OC dla farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej

Informujemy, że Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2015 roku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie objęcia członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2016 roku ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie czynności zawodowych. Podobnym ubezpieczeniem są już objęci członkowie Okręgowych Izb Aptekarskich w Krakowie oraz Gdańsku.

Ubezpieczenie będzie opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia będzie opiewać na kwotę 100 000 zł na jedno zdarzenie i 3 000 000 zł za wszystkie zdarzenia w czasie trwania umowy przez jeden rok.

Ubezpieczeniem planujemy objąć wszystkich naszych członków zgodne z aktualnym rejestrem Śląskiej Izby Aptekarskiej, z wyjątkiem farmaceutów uporczywie uchylających się od opłacania składek oraz emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu.

Aktualnie jesteśmy na etapie ustalania warunków polisy ubezpieczeniowej. Po zawarciu stosownej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, szczegóły opublikujemy na stronie www.katowice.oia.pl do końca grudnia 2015 r.

Proszę o uwzględnienie powyższej informacji przy zawieraniu bezpośrednich umów przez Państwa na rok 2016.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
25
02.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry