2013-12-10
Wycofanie tabletek APAPu z automatów vendingowych w IKEA Katowice

Zgodnie z informacją uzyskaną 21 listopada 2013 r. ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, najemca automatów vendingowych zdecydował o wycofaniu tabletek APAPu 500 mg ze sklepu IKEA w Katowicach.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie automatów z tabletkami w sklepie IKEA w Katowicach na prośbę Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Obawy izby budziły m.in. warunki w jakich są dostępne leki - temperatura, dostępność dla osób niepełnoletnich.

W związku z wycofaniem tabletek APAPu 500 mg z automatów przez ich najemcę ze sklepu IKEA w Katowicach, Śląski WIF postanowił umorzyć postępowanie w tej sprawie.

Poniżej całość korespondencji.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

**********

Katowice, 21 listopada 2013 r.

Śląski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice
ul. Raciborska 15

Pan
dr farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Dotyczy: maila z dnia 8.08.2013 r.

Nawiązując do e-maila z dnia 14 sierpnia 2013r., Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uprzejmie informuje, iż zakończono postępowanie administracyjne w sprawie podejrzeniem naruszenia art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, poprzez prowadzenie sprzedaży produktu leczniczego APAP 500 mg w automatach vendingowych usytuowanych na terenie sklepu IKEA w Katowicach.

Na podstawie informacji złożonej wraz z dokumentacją fotograficzną przez Pana ... (najemcy powierzchni sklepowej przeznaczonej na automaty samosprzedające) o wycofaniu ze sprzedaży w automatach vendingowych tabletek produktu leczniczego APAP, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach postanowił decyzją z dnia 18 listopada 2013r. umorzyć postępowanie w powyższej sprawie.

Kierownik Nadzoru Nad Aptekami i Hurtowniami
Mgr farm. Agnieszka Buczyńska

***

Katowice, 2013-08-08

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15

Dr n. farm. Izabela MAJEWSKA
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
40-074 Katowice
ul. Raciborska 15

Szanowna Pani Inspektor

W załączeniu przesyłamy zdjęcia automatów usytuowanych na terenie sklepu IKEA w Katowicach oferujący m.in. Apap.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Naszym zdaniem ta forma sprzedaży jest niezgodna (lub nie spełnia wymogów...)

z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Z poważaniem
Prezes Rady SIA
Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
19
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry