2021-04-25
OBOWIĄZEK informowania izby o zmianach w zatrudnieniu

Każdy farmaceuta ma ustawowy obowiązek poinformowania niezwłocznie (najpóźniej do 14 dni licząc od daty zaistnienia zmiany) okręgową izbę aptekarską o podjęciu lub zakończeniu wykonywania zawodu.

Zawiadomienie o każdorazowej zmianie w zatrudnieniu farmaceuty należy przesłać e-mailem na adres: katowice@oia.pl, złożyć w biurze izby lub przesłać listem poleconym na adres: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15.

Odbiór e-maila zostaje każdorazowo potwierdzony mailem zwrotnym, co warto wydrukować jako potwierdzenie.

DRUK - WZÓR ZAWIADOMIENIA W ZAŁĄCZENIU!

Podstawa prawna:

- Ustawa o izbach aptekarskich - Dz. U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.
- Ustawa o Zawodzie Farmaceuty - Dz.U. z 2021 r. poz. 97

Art. 36. [Formy prawne wykonywania zawodu farmaceuty]

2. Farmaceuta jest obowiązany niezwłocznie informować okręgową izbę aptekarską, której jest członkiem, o podjęciu lub zakończeniu wykonywania zawodu na obszarze jej właściwości.

Art.  8.  [Organ prowadzący rejestr farmaceutów; dane gromadzone w rejestrze]

3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.

Dokładny termin: 2017-07-27 00:00:00
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry