2018-07-11
Upoważnienie do zastępstwa w czasie kontroli

WAŻNE PRZYPOMINAMY! W każdej aptece powinna być zawsze osoba upoważniona do udziału w kontroli przez różne organy Państwowe np.: Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, ale też Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli właściciel jest nieobecny, powinien pozostawić dostępne upoważnienie na wypadek kontroli apteki.

Przy braku takiego upoważnienia, zgodnie z art. 97 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcę będzie reprezentować każda osoba czynna w aptece, w zakresie czynności fachowych czyli magister farmacji lub technik farmaceutyczny, ewentualnie przywołany świadek, który winien być funkcjonariuszem publicznym np. policja.

Proszę pamiętać, że właściciel apteki ma obowiązek wyznaczenia przedstawiciela przedsiębiorcy na czas kontroli w sytuacji swojej nieobecności, do czego zobowiązuje przedsiębiorców art. 50 ust. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

W załączniku podaję wzór takiego upoważnienia.

Upoważnienie to powinno być zawsze dostępne w aptece dla osoby upoważnionej!

Brak upoważnień jest jednym z najczęściej spotykanych w trakcie kontroli uchybień w aptekach.

Jeżeli właściciel nie jest pewny, który z pracowników może akurat być obecny w aptece w razie kontroli, to warto wystawić upoważnienia dla kilku osób. Proszę pamiętać o anulowaniu upoważnienia np. po zwolnieniu pracownika.

Powyższe zasady nie dotyczą kontroli NFZ, gdyż tam regulowane jest to umową cywilnoprawną i szczegółowymi przepisami art. 47 ust. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.), które przewidują, że osobą uprawnioną jest kierownik apteki lub osoba wyznaczona do zastępstwa zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2017-06-11 00:00:00
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry