Śląska Izba Aptekarska https://katowice.oia.pl Strona Śląskiej Izby Aptekarskiej - aktualności Komunikat MZ w sprawie dostępności do produktu leczniczego Viregyt-K https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8808 Minister Zdrowia ogłasza, iż z dniem 26 lipca 2021 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktu leczniczego Viregyt K, amantadini hydrochloridum, kapsułki po 100 mg, op. a 50 kaps., kod EAN: 05909990320912, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 102). Tue, 27 Jul 21 09:38:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8808#6105cf6861b66 Analiza natężenia stresu wśród pracowników aptek https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8809 Prośba studenta V roku farmacji na SUM Rafała Sochackiego o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest analiza natężenia stresu wśród pracowników aptek: https://forms.gle/amkYyazVAD5w3osL6 Tue, 27 Jul 21 15:41:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8809#6105cf6861cc7 Uprawnienie AZ https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8810 Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierającyh azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą. Wed, 28 Jul 21 10:32:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8810#6105cf6861dea Uprawnienie C - Kobiety w ciąży https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8811 Uprawnienia C na recepcie nie możemy uzupełnić, nie weryfikujemy i nie potwierdzamy tego uprawnienia. Przekazujemy je na recepcie tak jak zostało wpisane przez lekarza lub pielęgniarkę. Podst. prawna Rozp. Ministra Zdrowia z 23.12.2020r w sprawie recept dziennikustaw.gov.pl poz. 2424 §8 ust 1 punkt 1. Wed, 28 Jul 21 10:39:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8811#6105cf6861f16 Uprawnienia IB https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8812 Uprawnia do- bezpłatnych produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp i Rpz;- bezpłatnych śsspż objętych decyzją o refundacji;- bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania!!!(bez Rpw, leków recepturowych i pasków). Wed, 28 Jul 21 11:12:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8812#6105cf686205f Uprawnienie IW - Inwalidzi wojskowi https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8813 Przysługuje im bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki refundowane (podst. prawna: Ustawa o świadczeniach art. 45). Wed, 28 Jul 21 11:40:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8813#6105cf686218b Uprawnienie PO https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8814 Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 44 Ustawy o Świadczeniach. Przysługuje im zaopatrzenie w leki bezpłatnie do limitu  oraz leki recepturowe. Wed, 28 Jul 21 11:48:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8814#6105cf68622bb Uprawnienie S - Senior, czyli osoba która skończyła 75 lat https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8815 Uprawnienia S na recepcie nie możemy uzupełnić, nie weryfikujemy i nie potwierdzamy tego uprawnienia. Przekazujemy je na recepce tak jak zostało wpisane przez lekarza lub pielęgniarkę. Nie możemy również wystawiać recept pro autore/familia z tym uprawnieniem. Wed, 28 Jul 21 12:17:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8815#6105cf68623c9 Uprawnienie WE https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8816 Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. Wed, 28 Jul 21 12:20:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8816#6105cf68624d3 Uprawnienie ZK - Zasłużony honorowy dawca krwi i Zasłużony Dawca Przeszczepu https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8817 Kod uprawnień dodatkowych pacjenta ZK osoba wydająca określa na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 Rozp. Ministra Zdrowia z 23.12.2020r , przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; Podst. prawna Rozp. Ministra Zdrowia z 23.12.2020r w sprawie recept dziennikustaw.gov.pl Poz.2424 §8.ust 1 punkt 1. Wed, 28 Jul 21 12:46:00 +0200 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8817#6105cf68625db