ZSMOPL

W związku z zapytaniami farmaceutów dotyczącymi obowiązku raportowaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) od 1.07.2018 r. zgodnie z komunikatem MZ z 20.12.2017 r. (http://www.archiwum.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl-3/) informuję, że zgodnie z art. 16 Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386):

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F6E08CEEC2B4C64C125825F004CF1E2

do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

« 1 2 3 4 5 »
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry