Aktualności

7 września br. zaczęła obowiązywać ogłoszona 23 sierpnia br. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590). Chociaż duża część wprowadzanych przez nią zmian wejdzie w życie w czasie późniejszym, od soboty 7 września br. zmieniły się zasady wystawiania i realizacji e-recept. Ustawa rozszerza możliwości przepisywania i realizacji e-recept w porównaniu do recept papierowych.


Zaktualizowana procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do programu firmy Vanity Style kart sportowo-rekreacyjnych FitProfit (bez limitu, wyszukiwarka obiektów - https://www.fitprofit.pl/obiekty) oraz FitSport (8 wejść w miesiącu, wyszukiwarka obiektów http://www.kartafitsport.pl/obiekty) dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej obowiązująca od 17.09.2019 r.

Od 1.10.2019 r. zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe. Począwszy od tego dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez płatności internetowe PayU na platformie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet