XXI Okręgowy Zjazd SIA w Katowicach - 17.11.2018 r.
XXI Okręgowy Zjazd SIA w Katowicach - 17.11.2018 r.

17 listopada 2018 r. odbył się w hotelu "Szafran" w Czeladzi XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

Po godzinie 9.00 dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej przywitał przybyłych delegatów i gości, wśród których znaleźli się m.in.: Barbara Dziuk - Poseł na Sejm RP; Anna Miklaszewska - przedstawicielka Posła na Sejm RP Grzegorza Długiego; mgr farm. Zofia Gardecka - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach; dr. n. farm. Lucyna Bułaś - Kierownik Sekcji Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w Bielsku-Białej; mgr farm. Michał Byliniak - Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezes Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej na 2019 r. (PGEU); mgr farm. Magdalena Baścik - Prezes Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej; mgr farm. Paweł Łukasiński - Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu; dr n. med. Jacek Kozakiewicz - Wiceprezes Śląskiej Rady Lekarskiej; lek. wet. Mariusz Grzesiczek - Sekretarz Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz mgr Maria Grabowska - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, przy udziale pocztu sztandarowego (w skład którego weszli: mgr farm. Zdzisław Gawroński, mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna, mgr farm. Katarzyna Bojdylla) dokonano wręczenia odznaczeń. Wyróżnienie Naczelnej Izby Aptekarskiej „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” otrzymała z rąk mgra farm. Michała Bylinika dr n. farm. Lucyna Bułaś. Kolejne odznaczenie również otrzymała Pani Doktor. Statuetkę „Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej” wręczył dr n. farm. Piotr Brukiewicz.

W dalszej części zjazdu goście obecni na spotkaniu podziękowali za zaproszenie oraz życzyli owocnych obrad. W sposób szczególny mgr farm. Michał Bliniak przedstawił najważniejsze zmiany i działania podejmowane przez Naczelną Izbę Aptekarską dotyczące wdrożeń e-recepty, ZSMOPL, KOWAL oraz zmian w prawie farmaceutycznym. W punkcie piątym porządku zjazdu wyznaczono przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którymi kolejno zostali mgr farm. Ryszard Jasiński oraz mgr farm. Krzysztof Majka, a także sekretarzy w osobach mgra farm. Michała Rzepczyka i mgra farm. Jana Stasiczka.

Sprawozdania Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, skarbnika, księgowej oraz poszczególnych organów izby: komisji rewizyjnej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowego sądu aptekarskiego zostały przyjęte większością głosów. W związku z rezygnacją mgr farm. Danuty Szydłak z pełnienia funkcji członka Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej zaproponował następnemu w kolejności zebranych głosów na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w 2015 r. mgr farm. Pawłowi Balsamskiemu uczestnictwo w Radzie Śląskiej Izby Aptekarskiej, na co Pan magister wyraził zgodę.

Podsumowując, można stwierdzić, że spotkanie przebiegło bardzo sprawnie i zakończyło się o godzinie 15.35.

W przyszłym 2019 r. odbędzie się ostatni zjazd sprawozdawczy oraz wybór nowych władz na VIII kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej. Ze sprawozdaniami ze zjazdu będzie można zapoznać się w najbliższym wydaniu biuletynu Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne nr 048.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry