Biuro

Pracownicy Biura Śląskiej Izby Aptekarskiej


Lech Wróblewski
 

Kierownik Biura: mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI

Kontakt:
tel. 32 608 97 67
e-mail:
wroblewski.lech@slaskaoia.pl
Prowadzi w szczególności: biuletyn Apothecarius SFF, szkolenia farmaceutów, aktualizacja strony www, współpracę z hurtowniami i firmami farmaceutycznymi, sekretariat Komisji Mediacyjnej SIA, sprawy techniczne.

SZYMAŁA Katarzyna

Zastępca Kierownika Biura: Katarzyna SZYMAŁA

Kontakt:
tel. 32 608 97 61
e-mail: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl

Prowadzi w szczególności: przyjmowanie dokumentów na opiniowanie kierowników, przygotowywanie i obsługa posiedzeń, korespondencję biura Izby oraz kontakt w sprawach bieżących.  

Beata Konieczny

mgr Beata KONIECZNY

Kontakt:
tel. 32 608 97 62
e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl

Prowadzi w szczególności: komputerowy rejestr członków i aptek, prawa wykonywania zawodu oraz kontakt w sprawach bieżących.


Dorota Hapeta

mgr Dorota HAPETA

Kontakt:
tel. 32 608 97 66
e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

Prowadzi w szczególności:  składki, sprawy rzecznika i sądu, sekretariat Komisji Mediacyjnej SIA, szkolenia farmaceutów, odznaczenia oraz kontakt w sprawach bieżących.

Krystian Szulc

mec. Krystian SZULC

Kontakt:
tel. (32) 608 97 65
e-mail:
szulc.krystian@slaskaoia.pl

Prowadzi sprawy Izby i udziela porad prawno - podatkowych dla Członków Izby, dotyczących tematyki farmaceutycznej oraz problemów związanych z prowadzeniem aptek. Przyjmuje Członków w czwartki od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie spotkań.
   
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet