2020-09-29
Zmiana terminu XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach postanowiła, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy SIA w Katowicach odbędzie się do 15.03.2021 r. Dokładny termin oraz sposób przeprowadzenia zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Termin zjazdu, który był ogłoszony we wcześniejszej korespondencji tj. 21.11.2020 r. został uchylony ze względu na rosnące zakażenie wirusem COVID-19.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Uchwała nr U-RSIA-056-VIII-2020 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2020 r.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 26 ust. 1 w związku z art. 29 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433 ze zm.) oraz przepisów ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.)

postanawia:

  1. Uchylić uchwałę z dnia 2.06.2020 r. nr U-RSIA-048-VIII-2020 w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2020 r.

  2. Zakreślić termin do przeprowadzenia obrad XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2020 r. do dnia 15.03.2021 r.

  3. Na podstawie art. 14 h ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U 2020 poz. 374 ze zm.) umożliwić przeprowadzenie zjazdu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub hybrydowym.

  4. W okresie po zakończeniu roku obrotowego aż do przeprowadzenia zjazdu działalność izby prowadzić na postawie prowizorium budżetowego uchwalonego przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej.

  5. Zobowiązać Prezesa SIA oraz biuro izby do opracowania programu zjazdu i przedstawienia Członkom Rady SIA oraz przesłania zawiadomień do Delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami finansowymi izby z zachowaniem terminów wynikających z par. 1 p. 3 regulaminu obrad okręgowego zjazdu aptekarzy OIA w Katowicach (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).


Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Sekretarz Rady SIA w Katowicach
mgr farm. Jan Stasiczek

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry