2020-04-07
Komunikat dotyczący możliwości odroczenia terminu dokonania legalizacji wag

Komunikat Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach z 1.04.2020 r. w sprawie możliwości złożenia wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Mikołaj Konstanty

Źródło: http://www.katowice.gum.gov.pl/umk/aktualnosci/3622,Komunikat-z-dnia-01042020-r.html

Komunikat dotyczący odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego.

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) wprowadzającej m.in. epizodyczne przepisy w ustawie Prawo o miarach informujemy, że na podstawie art. 29 zmieniającej ustawy można wystąpić do organu administracji miar z wnioskiem o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać poniżej.

Wniosek oraz oświadczenie, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób.

Odroczenie terminu legalizacji i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji jest bezpłatne.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - PDF

Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej 1.04.2020 r. - PDF

Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej 1.04.2020 r. - DOC

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry