2009-01-10
dr farm. Izabela Majewska - 2009-01-10
Przyznanie Honorowej Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla dr farm. Izabeli Majewskiej - 2009-01-10

Dr n. farm. Izabela Majewska ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach przyznał jej nagrodę im. prof. dr Bronisława Koskowskiego za pracę magisterską z dziedziny bioanalizy. Praca magisterska zajęła I miejsce w II Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich oraz II nagrodę w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich. W tym samym roku podjęła pracę na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Instytucie Chemii Fizycznej. Prowadziła zajęcia z zakresu chemii fizycznej, prowadząc jednocześnie działalność naukową polegającą na badaniu mechanizmów denaturacji białek przy działaniu związków hydrofobowych i polarnych techniką spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej zdolności rozdzielczej.Obroniła pracę doktorską z zakresu biofizyki w Warszawskiej Akademii Medycznej. Uczestniczyła w corocznych ogólnopolskich seminariach magnetycznego rezonansu jądrowego w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. Ukończyła również Międzynarodową Szkołę „Krystalografia a działania leków” we Włoszech. Jej prace naukowe zostały nagradzane nagrodami Rektora Śląskiej Akademii Medycznej (indywidualna nagroda III stopnia, nagroda zespołowa III stopnia oraz wyróżnieniami za działalność dydaktyczną a także za pracę w programie węzłowym Polskiej Akademii Nauk). W okresie stanu wojennego była doradcą z zakresu farmacji Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W latach 1980 – 1993 była również zastępcą kierownika apteki leków z darów w Katowicach. Funkcję tą sprawowała społecznie. Dr farm Izabela Majewska uzyskała dyplom specjalizacji pierwszego stopnia z zakresu farmacji aptecznej. W roku 1993 wygrała konkurs w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach. W 1994 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Inspekcji Farmaceutycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełniąc funkcję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego była corocznie nagradzana przez MZiOS – Krajowego Inspektora Farmaceutycznego za osiągnięcia w pracy. W latach 1993 – 2006 ukończyła wiele certyfikowanych kursów z zakresu farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, jak również aktywnie bierze udział w Projektach Twinnigowych prowadzonych przez Hiszpańską Agencję Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych oraz niemieckiego partnera współpracy bliźniaczej. W latach 1998 – 1999 ukończyła szkolenia dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie administracji państwa prowadzone przez Oddział Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1999 pełniła obowiązki Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, natomiast w roku 2000 wygrała konkurs na to stanowisko. Okręgowa Rada Lekarska Śląskiej Izby Lekarskiej powołała Panią dr Izabelę Majewską do Komisji Bioetycznej I, II i III kadencji. W ramach pracy w Komisji Bioetycznej recenzuje projekty eksperymentów medycznych z zakresu farmacji i medycyny. Jej praca została doceniona zarówno przez Śląską Izbę Lekarską, jak również środowiska farmaceutyczne. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w zebraniach Okręgowej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz aktywnie współpracuje z wszystkimi środowiskami farmaceutycznymi oraz samorządem aptekarskim Śląskiej, Beskidzkiej i Częstochowskiej Izby Aptekarskiej.
Tak wielkie zaangażowanie dr farm. Izabeli Majewskiej sprawami farmacji, a w szczególności dbałość o właściwe funkcjonowanie aptek na terenie Śląska i współpraca w tym zakresie ze Śląską Izbą Aptekarską, jest przez nas bardzo wysoko ceniona, w związku z czym uważamy, że dr farm. Izabela Majewska w pełni zasługuje na uhonorowanie swojego dorobku i oddania Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Autor: HAPETA Dorota
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry