Apothecarius ebook Więcej
2017-09-28Piotr Brukiewicz
Wybory uzupełniające delegatów rejonu Ruda Śl. i Świętochłowice - 28.09.2017 r.

Zaproszenie na wybory uzupełniające delegatów na VII Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej rejonu Ruda Śl. i Świętochłowice, które odbędą się 28 września 2017 r. w  Rudzie Śl. Przed wyborami odbędzie się punktowane szkolenie nt. "Realizacja recept refundowanych i sprawozdawczość - praktyczne uwagi", które przeprowadzi mgr farm. Grzegorz Zagórny.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zgodnie z Uchwałą IV/11/2014 (§10 p. 2, §12 p. 1) IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z 23.01.2004 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy, w związku z wygaśnięciem mandatu mgra farm. Janusza Zawalskiego, serdecznie zapraszam na rejonowe zebranie farmaceutów miasta Ruda Śląska oraz Świętochłowice, na którym odbędą się wybory uzupełniające Delegata na VII Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Rejon wyborczy: miasto Ruda Śląska, miasto Świętochłowice

Uzupełniające Rejonowe Zebranie Wyborcze Delegata na VII Kadencję miasta Ruda Śląska oraz Świętochłowice, odbędzie się 28 września (czwartek) 2017 r. w Rudzie Śląskiej o godz. 18.30 w Restauracji Stary Dom, ul. Kubiny 28. W przypadku braku quorum, 2-gi termin rozpoczęcia zebrania po 15 minutach.

Przedstawiciele ze strony Śląskiej Izby Aptekarskiej: mgr farm. Mariusz Langer, mgr farm. Danuta Szydłak.

Przed wyborami odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe, za które będzie można uzyskać 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Temat: „Realizacja recept refundowanych i sprawozdawczość - praktyczne uwagi”
Wykładowca: mgr farm. Grzegorz Zagórny

***

Zmiana rejonu wyborczego na miasto Ruda Śl. i Świętochłowice

Zaproszenie na Uzupełniające Rejonowe Zebranie Wyborcze miast Ruda Śl. i Świętochłowice, zgodnie z procedurą, zostało wysłane do członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, których stałym miejscem zamieszkania są Ruda Śl. i Świętochłowice.

Farmaceuci, którzy pracują w Rudzie Śl. i Świętochłowicach, a mieszkają poza tym miastem, mają możliwość zmiany rejonu wyborczego na miasto Ruda Śl. i Świętochłowice. Aby tego dokonać należy do 14 września 2017 r. poinformować o tym zamiarze izbę:

1 - telefonicznie 32-6089762 (w celu weryfikacji tożsamości niezbędny będzie numer Prawa Wykonywania Zawodu);

2 - mailowo pisząc na adres katowice@oia.pl;

3 - faksem 32-6089769 lub listowne poprzez wysłanie informacji pisemnej z podpisem;

4 – poprzez osobiste stawiennictwo w izbie.

W informacji proszę podać:

1 - nazwisko, imię, numer PWZ, adres zamieszkania;

2 - rejon wyborczy miejsca stałego zamieszkania, z którego farmaceuta rezygnuje;

3 - dokładne miejsce pracy;

4 - kontakt telefoniczny (najlepiej telefon komórkowy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z biurem izby, z Panią Beatą Konieczny, tel. 32-6089762.

***


Do zobaczenia na wyborach

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Miejsce wydarzenia: Restauracja Stary Dom w Rudzie Śl., ul. Kubiny 28
Dokładny termin: 2017-09-28
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet