Apothecarius ebook Więcej
2017-09-26Piotr Brukiewicz
Wybory uzupełniające delegatów rejonu Sosnowca - 26.09.2017 r.

Zaproszenie na wybory uzupełniające delegatów na VII Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej rejonu miasta Sosnowiec, które odbędą się 26 września 2017 r. w  Czeladzi. Przed wyborami odbędzie się punktowane szkolenie nt. "Realizacja recept refundowanych i sprawozdawczość - praktyczne uwagi", które przeprowadzi mgr farm. Grzegorz Zagórny.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zgodnie z Uchwałą IV/11/2014 (§10 p. 2, §12 p. 1) IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z 23.01.2004 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy, w związku z wygaśnięciem mandatu mgr farm. Anny Żuk, serdecznie zapraszam na rejonowe zebranie farmaceutów miasta Sosnowiec, na którym odbędą się wybory uzupełniające Delegata na VII Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Rejon wyborczy: miasto Sosnowiec

Uzupełniające Rejonowe Zebranie Wyborcze Delegata na VII Kadencję miasta Sosnowiec, odbędzie się 26 września (wtorek) 2017 r. w Czeladzi o godz. 19.00 w Hotelu Szafran, ul. Będzińska 82.

W przypadku braku quorum, 2-gi termin rozpoczęcia zebrania po 15 minutach.

Przedstawiciele ze strony Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Zdzisław Maciej Gawroński, mgr farm. Krzysztof Majka, mgr farm. Małgorzata Sokół, mgr farm. Włodzimierz Wdowski.

Przed wyborami odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe, za które będzie można uzyskać 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Temat: „Realizacja recept refundowanych i sprawozdawczość - praktyczne uwagi”

Wykładowca: mgr farm. Grzegorz Zagórny

***

Zmiana rejonu wyborczego na miasto Sosnowiec

Zaproszenie na Uzupełniające Rejonowe Zebranie Wyborcze miasta Sosnowiec, zgodnie z procedurą, zostało wysłane do członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, których stałym miejscem zamieszkania jest Sosnowiec.

Farmaceuci, którzy pracują w Sosnowcu, a mieszkają poza tym miastem, mają możliwość zmiany rejonu wyborczego na miasto Sosnowiec. Aby tego dokonać należy do 12 września 2017 r. poinformować o tym zamiarze izbę:

1 - telefonicznie 32-6089762 (w celu weryfikacji tożsamości niezbędny będzie numer Prawa Wykonywania Zawodu);

2 - mailowo pisząc na adres katowice@oia.pl;

3 - faksem 32-6089769 lub listowne poprzez wysłanie informacji pisemnej z podpisem;

4 – poprzez osobiste stawiennictwo w izbie.

W informacji proszę podać:

1 - nazwisko, imię, numer PWZ, adres zamieszkania;

2 - rejon wyborczy miejsca stałego zamieszkania, z którego farmaceuta rezygnuje;

3 - dokładne miejsce pracy;

4 - kontakt telefoniczny (najlepiej telefon komórkowy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z biurem izby, z Panią Beatą Konieczny, tel. 32-6089762.

***


Do zobaczenia na wyborach

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Miejsce wydarzenia: Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82
Dokładny termin: 2017-12-12
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet