Apothecarius ebook Więcej
2011-01-03PIECHULA Stanislaw
Obsługa uprzywilejowanych poza kolejnością w aptece
Informacja i wywieszka dla aptek w sprawie obsługi poza kolejnością osób uprzywilejowanych.


Nasz znak: SIAKat-003-2011
Katowice 2011-01-03Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do obsługi poza kolejnością mają prawo:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
- Inwalidzi Wojenni i Wojskowi;
- Kombatanci.


Dokumentem potwierdzającym te uprawnienia jest:

- dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
- dla inwalidy wojennego/wojskowego - książka inwalidy wojennego/wojskowego wydawana przez organ rentowy (ZUS lub KRUS);
- dla kombatanta - zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Za informacją z Inspekcji Farmaceutycznej i Narodowego Funduszu Zdrowia przypominam o konieczności przestrzegania tych uprawnień i wywieszenia w aptece odpowiedniej informacji o tych uprawnieniach.


INFORMACJA DO WYDRUKU I WYWIESZENIA W ZAŁĄCZENIU.


Z uszanowaniem
Prezes Rady SIA
dr farm. Stanisław Piechula


Autor: PIECHULA Stanislaw
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet